Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων.

Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα “Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων” έχει αναρτηθεί ειδική ενότητα στην διεύθυνση https://phd.geographer.gr/

Η διατριβή είναι διαθέσιμη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Η διατριβή στοχεύει στην παρακολούθηση και ανάλυση της λειτουργίας των …

more ...

Median Shift Lunar Correction for VIIRS

Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 24-h data are substantially affected by lunar illumination. A new method is proposed to correct this distortion and be able to form a consistent time series. The method has the advantage of being relatively simple in its deployment while at the same time effective. The results show that the proposed method removes periodical illumination noise due to the lunar circle while preserving meaningful information, in the test sites applied. more ...

Further adjustment of the Defense Meteorological Satellite Program-Operational Linescan System using radar data

In the past, the Defense Meteorological Satellite Program Operational Linescan System data have been successfully adjusted based on the presence of vegetation in each pixel. We propose a further adjustment based on radar data obtained by the SeaWinds scatterometer. It is shown that the adjustment results in substantial accuracy gains, measured asincreased correlation with the more accurate Visible Infrared Imaging Radiometer Suite data aswell as with the existing instances of radiance calibrated DSMPOLS data. The proposed adjust-ment is easy to implement. The improvement of the proposed method is particularly significant in arid regions where vegetation is relatively sparse. more ...