Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων.

Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα “Μοντέλα αστικής εξάπλωσης και παρακολούθηση με τηλεπισκόπηση νυκτερινών φώτων” έχει αναρτηθεί ειδική ενότητα στην διεύθυνση https://phd.geographer.gr/

Η διατριβή είναι διαθέσιμη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Η διατριβή στοχεύει στην παρακολούθηση και ανάλυση της λειτουργίας των …

more ...