Τρέξτε το CoordGr σε Ubuntu

Ένα από τα πλέον χρήσιμα προγράμματα για όσους ασχολούνται με την μετατροπή συντεταγμένων στον ελλαδικό χώρο είναι το CoordGr του Γιάννη Συγγρού. Το εν λόγω λογισμικό δεν θέλει συστάσεις μιας και είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της χρησιμότητας και μοναδικότητάς του.

Δυστυχώς το CoordGr είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελείται σε Windows …

more ...