Τρισδιάστατα μοντέλα για εκτύπωση βουνών της Ελλάδας

Στα πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα για βουνά της Ελλάδας, κατάλληλα για εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή. Η ομάδα έργου αποτελείται από τους Δημήτρη Σταθάκη,Λεωνίδα Λιάκο, Ιωάννη Φαρασλή και Χρίστο Λυοτύρη. Τα συγκεκριμένα βουνά που μοντελοποιήθηκαν είναι ο Υμηττός …

more ...