Οι χάρτες μου

Μερικά δείγματα από τους χάρτες που έχω σχεδιάσει.

Only 1 comment left Go To Comment

  1. emmver /

    Πολύ ενδιαφέρον...!

Leave a Reply

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.