Οι χάρτες μου

Στο ενσωματωμένο album περιλαμβάνεται μια ενδεικτική σειρά χαρτών που έχουν προκύψει μέσω της συνεργασίας μου με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και ιδιώτες.

Οι χάρτες μου