Οι Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας-Χάρτης στο Google Maps

kallikratisΠαρακάτω απεικονίζονται οι δήμοι της Ελλάδας σύμφωνα με το σχέδιο "Καλλικράτης".

Κάνοντας κλίκ στο πολύγωνο ενός δήμου μπορείτε να δείτε το όνομά του.

Πηγές δεδομένων:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα (Απογραφικά/Διοικητικά όρια), Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr/digital-cartographical-data [Πρόσβαση:09/02/2022]

There are 2 comments left Go To Comment

  1. Γιώργος /

    Τα Ίμια σε ποιο Δήμο ανήκουν; (οέοοο...). Από ...τούρκικο σάητ έχετε πάρει τον χάρτη;

  2. bgianis /

    Σαν κάτι να ξεχάσατε στο Αιγαίο.

Leave a Reply

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.