Οι Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας-Χάρτης στο Google Maps

kallikratisΠαρακάτω απεικονίζονται οι νέοι δήμοι της Ελλάδας σύμφωνα με το σχέδιο "Καλλικράτης".

Το αρχείο kml δημιουργήθηκε στο Qgis.

To shapefile, λόγω του μεγάλου όγκου του, απλοποιήθηκε με την μέθοδο Simplify (Simplify Geometries στο QGIS ).

Κάνοντας κλίκ στο πολύγωνο ενός δήμου μπορείτε να δείτε το όνομά του.

Πηγές δεδομένων:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα (Απογραφικά/Διοικητικά όρια), Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr/digital-cartographical-data [Πρόσβαση:26/07/2018]

Only 1 comment left Go To Comment

  1. Γιώργος /

    Τα Ίμια σε ποιο Δήμο ανήκουν; (οέοοο...). Από ...τούρκικο σάητ έχετε πάρει τον χάρτη;

Leave a Reply

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.