• Αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση της σεισμικής δραστηριότητας με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ.

  Αρκετοί χρήστες, κυρίως αρχάριοι, αναρωτιούνται γιατί να χρησιμοποιήσει κάποιος μια γλώσσα προγραμματισμού και να συντάξει ένα σενάριο (script), πολύπλοκων αρκετές φορές, εντολών για να παράγει ένα χάρτη από την στιγμή που υπάρχει λογισμικό με γραφικό περιβάλλον που με ευκολία μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα; Η απάντηση είναι, μεταξύ άλλων, γιατί θέλει να αυτοματοποιήσει την διαδικασία και να αποφύγει ο χρήστης την επανάληψη εργασιών που πολλές φορές στοιχίζει σε χρόνο και χρήμα. Με την σύνταξη του κατάλληλου σεναρίου ο υπολογιστής αναλαμβάνει να εκτελέσει όλη την εργασία και να την επαναλαμβάνει όποτε ο χρήστης του ορίσει.

  Για να γίνει πιο κατανοητή η δύναμη της αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας παρατίθεται ένα παράδειγμα χαρτογράφησης των σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Python, διανυσματικά δεδομένα και η βιβλιοθήκη ogr.

  Λιάκος Λ., 2011, Python, διανυσματικά δεδομένα και η βιβλιοθήκη ogr, 1η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GRASS and GFOSS, HellasGI, ΕΛ/ΛΑΚ, ΤΜΧΠΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,ΤΕΙ Σερρών, ελληνικό παράρτημα του OSGeo, Αργαλαστή Πηλίου, 17-19/6/2011
  Περιγραφή παρουσίασης:
  Tο τρέχον εκπαιδευτικό βοήθημα έχει σαν στόχο να εξοικειωθούν οι ενδιαφερόμενοι με ένα εναλλακτικό μοντέλο προγραμματισμού όσον αφορά την προσπέλαση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Εναλλακτικό γιατί στηρίζεται στις δυναμικές και συνεχώς εξελισσόμενες, αλλά πολλές φορές παρεξηγημένες και απρόσιτες για τον κοινό χρήστη, τεχνολογίες του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού. Για τον προγραμματισμό του εν λόγω βοηθήματος επελέγει η διερμηνευόμενη και αντικειμενοστραφής γλώσσα Python καθώς ο διερμηνευτής της είναι διαθέσιμος σε διάφορα λειτουργικά συστήματα αλλά και για την ευκολία και απλότητα της σύνταξή της. Σε συνάρτηση με την γλώσσα προγραμματισμού λειτουργούν και οι σχετικές βιβλιοθήκες για την προσπέλαση των γεωχωρικών δεδομένων.

  Η βιβλιοθήκη gdal χρησιμοποιείται για την προσπέλαση ψηφιδωτών γεωχωρικών δεδομένων και η βιβλιοθήκη ogr για την προσπέλαση διανυσματικών δεδομένων. Το βοήθημα επικεντρώνεται στην ανάγνωση και εγγραφή διανυσματικών δεδομένων, την δημιουργία γεωμετριών και τον χειρισμό και μετατροπή προβολικών συστημάτων, το φιλτράρισμα και την παρουσίαση των λειτουργιών ανάλυσης που παρέχει η βιβλιοθήκη ogr. Για την παρακολούθηση των διαδικασιών του βοηθήματος θεωρείται απαραίτητη η γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού και η σύνταξη στην γλώσσα Python. Τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν εκτελούνται σε περιβάλλον Linux ωστόσο οι χρήστες Windows με την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού μπορούν με ευκολία να ακολουθήσουν.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Χαρτογραφόντας τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου...

  H διαθεσιμότητα δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταξύ αυτών και γεωγραφικών, για τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου στο διαδίκτυο (http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) δίνει την δυνατότητα χαρτογράφησης αυτής της πληροφορίας με λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων. Με την βοήθεια της γλώσσας Το γεφύρι της Άρταςπρογραμματισμού Python και με δεδομένο ότι οι σχετικές ιστοσελίδες για τα γεφύρια δημιουργούνται δυναμικά μέσω της γλώσσας PHP και κατά συνέπεια διατηρούν μια κοινή δομή, είναι δυνατή η προσπέλαση τους και η απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών με την βιβλιοθήκη urllib2. Στην συνέχεια με την  χρήση της βιβλιοθήκης OSGeo μετατρέψαμε τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχείο shapefile όπου αποθηκεύτηκαν τα απαραίτητα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • NMEA183toshp.py - Μετατροπή αρχείου ΝΜΕΑ183 σε shapefile

  nmea

  Tο εργαλείο NMEA183toshp.py έχει σαν σκοπό την μετατροπή καταγεγραμμένων συντεταγμένων από το πρότυπο ΝΜΕΑ183 σε αρχείο shapefile.

  Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να εξάγει το αρχειο σε μορφή shapefile επιλέγοντας τον τύπο της γεωμετρίας (γραμμική ή σημειακή) καθώς και το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς (WGS84 ή ΕΓΣΑ'87).

  Το παρόν εργαλείο αποτελεί παραμετροποίηση και επέκταση από το arcgis script gps2shp του Δημήτρη Σταθάκη.

  Είναι γραμμένο με την γλώσσα Python και το γραφικό του περιβάλλον στηρίζεται στην πλατφόρμα pyQt4. Η περαιτέρω επεξεργασία για την μετατροπή των δεδομένων σε shapefile βασίζεται στην βιβλιοθήκη osgeo για την python. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu 9.04

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.