• Online Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Σουλίου

  Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για τον δήμο Σουλίου σε πρώιμο στάδιο. Η λειτουργία του βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα  WorldMap που είναι μια πλατφόρμα τεχνολογίας διαδικτύου σε συνδυασμό με ΣΓΠ. Η πλατφόρμα προσφέρει την τεχνολογική υποδομή μέσω της οποίας μπορεί να στηριχθεί η αποτύπωση κάθε είδους χωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών) και να χαρτογραφηθούν πολύτιμα δεδομένα που είναι αποσπασματικά αποθηκευμένα σε έγγραφα, χάρτες, συσκευές GPS, ιδιωτικές συλλογές και δημόσια αρχεία. Σκοπεύοντας στην συγχώνευση γεωχωρικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές και μέσα αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο σχεδιασμού για τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης αλλά και μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τον μεμονωμένο επιστήμονα, ερευνητή. Αναμφισβήτητη δε είναι και η συνεισφορά του στον επισκέπτη αυτού του τόπου εφόσον μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν τουριστικός χάρτης σε όποιον περιηγητή επιθυμεί να γνωρίσεις τις ομορφιές του δήμου. Οι λειτουργίες του όμως δεν περιορίζονται στην απλή εποπτεία των χωρικών δεδομένων αλλά με συμμετοχικό τρόπο κάθε χρήστης-επισκέπτης της πλατφόρμας μπορεί να συμβάλει με την προσθήκη/διόρθωση δεδομένων σε αυτή. Μέσω ενός συστήματος καταχώρησης δικαιωμάτων, ο διαχειριστής επιλέγει το επίπεδο πρόσβασης στην επεξεργασία και προσπέλασης των χωρικών δεδομένων σε ομάδες χρηστών. Παράλληλα με την απόδοση των χωρικών δεδομένων η πλατφόρμα προσφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πληθώρα περιγραφικών δεδομένων για τα γεωγραφικά αντικείμενα καθώς και παραπομπές σε ιστοσελίδες σχετικές με αυτά. Όσον αφορά την πηγή των δεδομένων αυτά προέρχονται από πηγές που διαθέτουν ελεύθερα δεδομένα όπως το geodata.gov.gr αλλά και από επεξεργασία δεδομένων από το προσωπικό αρχείο του διαχειριστή. [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα στην αρχαιολογία

  H χρήση των υπολογιστικών συστημάτων στην αρχαιολογία σηματοδότησε παράλληλα και την έλευση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Ιδιαίτερα για την αρχαιολογία, τα δεδομένα της οποίας είναι διάσπαρτα στον χώρο και τον χρόνο τα GIS αποτελούν ένα σύμμαχο στο πλευρό του αρχαιολόγου τόσο γιατί του παρέχει την δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων αυτών αλλά όσο και γιατί μπορεί, μέσω της πλήρης ενσωμάτωσης γεωφυσικών, χωροταξικών και αρχαιολογικών δεδομένων, να αποτελέσει ένα εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης και πρόβλεψης.
  Οι ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας για σύνθετα αναλυτικά μοντέλα και διαχείριση των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων δύναται να καλύφθουν σε ικανοποιmwητικό βαθμό από ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Πυλώνες της προσπάθειας αυτής αποτελούν λογισμικά ανοικτού κώδικα που το κάθε ένα επικεντρώνεται στην κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων και τα οποία σε ορισμένο βαθμό συνεργάζονται επιτυχώς με εμπορικά λογισμικά κλειστού κώδικα.
  Το MapWindow GIS, ελευθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από την ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκειμένου να υλοποιηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών δεδομένων. Οι δυνατότητες επεκτασιμότητας που προσφέρει συνέβαλαν στην δημιουργία εύχρηστων φορμών και εργαλείων με την βοήθεια της VB.NET ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός μέσου χρήστη. Η εφαρμογή που προέκυψε αποτελεί ένα λειτουργικό παράδειγμα του “παντρέματος” ανάμεσα σε ΕΛ/ΛΑΚ και λογισμικό εμπορικών-ιδιοκτησιακών αδειών χρήσης.
  Το GRASS GIS, το πλέον αξιόλογο ΕΛ/ΛΑΚ στον τομέα των GIS, χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης του έργου “Αρχαιολογικός-Ιστορικός Άτλας της Ελληνοαλβανικής μεθορίου”. Οι αναλυτικές του δυνατότητες και τα σύνθετα μοντέλα που μπορούν να εκτελεστούν στο GRASS GIS συνέβαλαν στην διεξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων για τις περιοχές εκμετάλλευσης των αρχαίων κέντρων-οικισμών της περιοχής έρευνας αλλά και των πιθανών διαδρομών μετακίνησης κατά την αρχαιότητα.
  Τέλος, με την βοήθεια των Open Source βιβλιοθηκών OSGEO, Mapwindow GIS συντάχθηκαν διάφορα σενάρια προγραμματισμού (scripts) και λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης. Οι μελλοντικές προτάσεις για την χρήση των OS GIS προβλέπουν την διαχείριση αρχαιολογικών δεδομένων και διάχυση πληροφοριών με πλατφορμες WebMapping που θα στηρίζονται στον Apache Web Server, στον Mapserver, το Geomoose και την php. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει και προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Δείτε την παρουσίαση στο συνέδριο του ΕΛ/ΛΑΚ

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.