• Λήψη δορυφορικών εικόνων στην R μέσω του GIBS API

    Nighttime Imagery (Day/Night Band, Enhanced Near Constant Contrast)

    Η υπηρεσία Global Imagery Browse Services (GIBS) του παρατηρητηρίου Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) παρέχει δορυφορικές εικόνες πλήρους ανάλυσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε 600 και πλέον προϊόντα δορυφορικών εικόνων τα οποία στην πλειονότητά τους είναι διαθέσιμα με χρονική υστέρηση λίγων ωρών από την διέλευση του δορυφόρου. Η οπτικοποίηση των δεδομένων αυτών υποστηρίζεται από σχετική διαδικτυακή εφαρμογή WorldView  αλλά και μέσω υπηρεσιών (πρωτόκολλα OGC Web Map Tile Service (WMTS)/Tiled Web Map Service (TWMS)) που επιτρέπουν την ενσωμάτωσή του σε τρίτες εφαρμογές. Επιπλέον μια από της πλέον χρήσιμες λειτουργίες της υπηρεσίας GIBS είναι δυνατότητα εκτέλεσης σεναρίου εντολών μέσω της βιβλιοθήκης Geospatial Data Abstraction Library (GDAL). Αυτή η δυνατότητα παρέχει στον χρήση την ευκολία να αυτοματοποιήσει την λήψη δεδομένων (π.χ. μαζική λήψη δεδομένων, αυτόματη περιοδική λήψη, λήψη δεδομένων υπό συγκεκριμένες συνθήκες κτλ.).

    Στην τρέχουσα ανάρτηση παρουσιάζεται ένα σενάριο λήψης δεδομένων από την πλατφόρμα GIBS με την γλώσσα προγραμματισμού R. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σενάριο εντολών όπου ο χρήστης θα παρέχει στο script πληροφορίες για το προϊόν και το script θα λαμβάνει τις σχετικές δορυφορικές εικόνες.
    [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.