• Οι Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας-Χάρτης στο Google Maps

  kallikratisΠαρακάτω απεικονίζονται οι νέοι δήμοι της Ελλάδας σύμφωνα με το σχέδιο "Καλλικράτης".

  Το αρχείο kml δημιουργήθηκε στο Qgis.

  To shapefile, λόγω του μεγάλου όγκου του, απλοποιήθηκε με την μέθοδο Simplify (Simplify Geometries στο QGIS ).

  Κάνοντας κλίκ στο πολύγωνο ενός δήμου μπορείτε να δείτε το όνομά του.

  Πηγές δεδομένων:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα (Απογραφικά/Διοικητικά όρια), Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr/digital-cartographical-data [Πρόσβαση:26/07/2018]
 • Τάσεις Μεταβολής της Απασχόλησης στους Νομούς της Ελλάδας

  Περίληψη:

  apasxolisiΗ παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την περιφερειακή απασχόληση και την ανεργία, στην παρουσίαση κάποιων θεωριών σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και την μελέτη των χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια ενώ ύστερα ακολουθεί το ερευνητικό τμήμα με την εφαρμογή της ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής στους νομούς της Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει τα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης στους νομούς της Ελλάδας, να ερμηνεύσει τις μεταβολές της απασχόλησης και να διαγνώσει τα περιφερειακά προβλήματα και τους παράγοντες των περιφερειακών ανισοτήτων. Θέματα όπως η κλαδική διάρθρωση των νομών, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τα τοπικά τους προβλήματα και η σύνθεση του πληθυσμού εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ερμηνεύουν την μεταβολή της απασχόλησης. Τέλος, προτείνονται κάποια μέτρα για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων νομών, την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Τρέξτε το CoordGr σε Ubuntu

  coordgr_jpg

  Ένα από τα πλέον χρήσιμα προγράμματα για όσους ασχολούνται με την μετατροπή συντεταγμένων στον ελλαδικό χώρο είναι το CoordGr του Γιάννη Συγγρού. Το εν λόγω λογισμικό δεν θέλει συστάσεις μιας και είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της χρησιμότητας και μοναδικότητάς του. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

  Δυστυχώς το CoordGr είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελείται σε Windows. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να εκτελεστεί και σε linux με την βοήθεια του Wine.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα στην αρχαιολογία

  H χρήση των υπολογιστικών συστημάτων στην αρχαιολογία σηματοδότησε παράλληλα και την έλευση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Ιδιαίτερα για την αρχαιολογία, τα δεδομένα της οποίας είναι διάσπαρτα στον χώρο και τον χρόνο τα GIS αποτελούν ένα σύμμαχο στο πλευρό του αρχαιολόγου τόσο γιατί του παρέχει την δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων αυτών αλλά όσο και γιατί μπορεί, μέσω της πλήρης ενσωμάτωσης γεωφυσικών, χωροταξικών και αρχαιολογικών δεδομένων, να αποτελέσει ένα εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης και πρόβλεψης.
  Οι ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας για σύνθετα αναλυτικά μοντέλα και διαχείριση των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων δύναται να καλύφθουν σε ικανοποιmwητικό βαθμό από ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Πυλώνες της προσπάθειας αυτής αποτελούν λογισμικά ανοικτού κώδικα που το κάθε ένα επικεντρώνεται στην κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων και τα οποία σε ορισμένο βαθμό συνεργάζονται επιτυχώς με εμπορικά λογισμικά κλειστού κώδικα.
  Το MapWindow GIS, ελευθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από την ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκειμένου να υλοποιηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών δεδομένων. Οι δυνατότητες επεκτασιμότητας που προσφέρει συνέβαλαν στην δημιουργία εύχρηστων φορμών και εργαλείων με την βοήθεια της VB.NET ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός μέσου χρήστη. Η εφαρμογή που προέκυψε αποτελεί ένα λειτουργικό παράδειγμα του “παντρέματος” ανάμεσα σε ΕΛ/ΛΑΚ και λογισμικό εμπορικών-ιδιοκτησιακών αδειών χρήσης.
  Το GRASS GIS, το πλέον αξιόλογο ΕΛ/ΛΑΚ στον τομέα των GIS, χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης του έργου “Αρχαιολογικός-Ιστορικός Άτλας της Ελληνοαλβανικής μεθορίου”. Οι αναλυτικές του δυνατότητες και τα σύνθετα μοντέλα που μπορούν να εκτελεστούν στο GRASS GIS συνέβαλαν στην διεξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων για τις περιοχές εκμετάλλευσης των αρχαίων κέντρων-οικισμών της περιοχής έρευνας αλλά και των πιθανών διαδρομών μετακίνησης κατά την αρχαιότητα.
  Τέλος, με την βοήθεια των Open Source βιβλιοθηκών OSGEO, Mapwindow GIS συντάχθηκαν διάφορα σενάρια προγραμματισμού (scripts) και λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης. Οι μελλοντικές προτάσεις για την χρήση των OS GIS προβλέπουν την διαχείριση αρχαιολογικών δεδομένων και διάχυση πληροφοριών με πλατφορμες WebMapping που θα στηρίζονται στον Apache Web Server, στον Mapserver, το Geomoose και την php. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει και προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Δείτε την παρουσίαση στο συνέδριο του ΕΛ/ΛΑΚ

 • Record – documentation – preservation - promotion. Digital applications of the 33rd EPCA for the management of archaeological data.

  Riginos G., Archaeologist, Director of 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Drosou D., Archaeologist, 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Vlachopoulou R., Graphic Designer, 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Liakos L., Geographer

  Περίληψη

  Η ανάγκη προστασίας, καταρχήν, και εν συνεχεία ανάδειξης και προβολής των δεκάδων αρχαιολογικών χώρων και θέσεων στους δύο Νομούς Πρέβεζας και Άρτας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου καταγραφής και διαχείρισης των χωρικών και αρχαιολογικών δεδομένων. Έτσι αναπτύχθηκε μία εφαρμογή με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), η οποία περιέχει τα από παλιότερα γνωστά στοιχεία, ενώ ενημερώνεται συνεχώς με τα νεώτερα δεδομένα, που προκύπτουν από τις κάθε είδους ενέργειες της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.

  Παράλληλα, η εκτέλεση δύο ιδιαίτερα απαιτητικών έργων έκθεσης αρχαιοτήτων στα Μουσεία Άρτας και Νικόπολης, ενισχύθηκε από μία ψηφιακή βάση καταγραφής των συλλογών, η παρέχει ευρύ πεδίο δυνατοτήτων αναφορικά με την αρχαιολογική πληροφορία και τη διασύνδεσή της με ποικίλα μέσα (κάθε είδους αρχεία κειμένου, φωτογραφίες, κλπ.). 

  1. Introduction

  The management of cultural heritage has gone through many changes in the course of the last decades in Europe and Greece as well. Foundations, Institutes, Universities and Public Services have to deal with diverse and interconnecting trends for the management of heritage. The fast growth rate of modern society requires a corresponding stand on cultural issues. Furthermore, the constant improvement of technology and the development of various apparatus for the protection, documentation, custody and display of archaeological data necessitate a congruent attitude on behalf of those in charge of the cultural fund of each State. In this context, Archaeology is summoned to play a more active social role.

  The Greek Archaeological Service is more than 170 years old as it was founded with the Royal Decree of 1833 and the Archaeological Ephorate has always constituted its central core. As one of the oldest services of the Greek State it was guaranteed, from its early days, legislation, administrative structure and scientific ethic as well as periodical scientific publications. Excavation, conservation, restoration, recording and publication interlace with the fixed bureaucratic work that a public service processes, lacking seriously in personnel and infrastructure. Moreover, in the last few years, extensive public works as well as programmes co-funded by the European Union have multiplied both the bureaucratic work-load and the volume of archaeological discoveries.

  In this context, the Archaeological Service of the Ministry of Culture and more importantly its peripheral services, the Archaeological Ephorates, are called to become the administrators of a great and varied volume of archaeological material, deriving either from past decades and classified with traditional methods or from the recent large scale public works. Hence, the 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities faced various challenges, already from its operational outset. [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Χαρτογραφόντας τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου...

  H διαθεσιμότητα δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταξύ αυτών και γεωγραφικών, για τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου στο διαδίκτυο (http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) δίνει την δυνατότητα χαρτογράφησης αυτής της πληροφορίας με λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων. Με την βοήθεια της γλώσσας Το γεφύρι της Άρταςπρογραμματισμού Python και με δεδομένο ότι οι σχετικές ιστοσελίδες για τα γεφύρια δημιουργούνται δυναμικά μέσω της γλώσσας PHP και κατά συνέπεια διατηρούν μια κοινή δομή, είναι δυνατή η προσπέλαση τους και η απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών με την βιβλιοθήκη urllib2. Στην συνέχεια με την  χρήση της βιβλιοθήκης OSGeo μετατρέψαμε τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχείο shapefile όπου αποθηκεύτηκαν τα απαραίτητα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • NMEA183toshp.py - Μετατροπή αρχείου ΝΜΕΑ183 σε shapefile

  nmea

  Tο εργαλείο NMEA183toshp.py έχει σαν σκοπό την μετατροπή καταγεγραμμένων συντεταγμένων από το πρότυπο ΝΜΕΑ183 σε αρχείο shapefile.

  Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να εξάγει το αρχειο σε μορφή shapefile επιλέγοντας τον τύπο της γεωμετρίας (γραμμική ή σημειακή) καθώς και το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς (WGS84 ή ΕΓΣΑ'87).

  Το παρόν εργαλείο αποτελεί παραμετροποίηση και επέκταση από το arcgis script gps2shp του Δημήτρη Σταθάκη.

  Είναι γραμμένο με την γλώσσα Python και το γραφικό του περιβάλλον στηρίζεται στην πλατφόρμα pyQt4. Η περαιτέρω επεξεργασία για την μετατροπή των δεδομένων σε shapefile βασίζεται στην βιβλιοθήκη osgeo για την python. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu 9.04

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.