• Μετατροπή συντεταγμένων από το ED50, ETRS89/ETRS-LAEA , WGS84 στο ΕΓΣΑ '87

  gdal-logoΠολλά από τα δεδομένα, παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής κλίμακας, που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα απαιτούν μετατροπή του γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς (ΓΣΑ) στο ΕΓΣΑ '87.
  Στο παρόν άρθρο προτείνονται τρόποι μετατροπής συντεταγμένων προς το ΕΓΣΑ'87 με βιβλιοθήκες ΕΛ/ΛΑΚ.
  Για την μετατροπή συντεταγμένων χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες cs2cs, ogr2ogr και gdalwarp ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων.

  Η πρώτη χρησιμοποιείται για την μετατροπή ενός ή παραπάνω ζευγών συντεταγμένων, η δεύτερη για μετατροπή διανυσματικών δεδομένων (π.χ.shapefiles) και η τρίτη για ψηφιδωτά αρχεία (π.χ. αρχεία tiff). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και τις διάφορες παραμέτρους ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα αρχεία τεκμηρίωσης της κάθε βιβλιοθήκης.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Python, διανυσματικά δεδομένα και η βιβλιοθήκη ogr.

  Λιάκος Λ., 2011, Python, διανυσματικά δεδομένα και η βιβλιοθήκη ogr, 1η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GRASS and GFOSS, HellasGI, ΕΛ/ΛΑΚ, ΤΜΧΠΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,ΤΕΙ Σερρών, ελληνικό παράρτημα του OSGeo, Αργαλαστή Πηλίου, 17-19/6/2011
  Περιγραφή παρουσίασης:
  Tο τρέχον εκπαιδευτικό βοήθημα έχει σαν στόχο να εξοικειωθούν οι ενδιαφερόμενοι με ένα εναλλακτικό μοντέλο προγραμματισμού όσον αφορά την προσπέλαση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Εναλλακτικό γιατί στηρίζεται στις δυναμικές και συνεχώς εξελισσόμενες, αλλά πολλές φορές παρεξηγημένες και απρόσιτες για τον κοινό χρήστη, τεχνολογίες του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού. Για τον προγραμματισμό του εν λόγω βοηθήματος επελέγει η διερμηνευόμενη και αντικειμενοστραφής γλώσσα Python καθώς ο διερμηνευτής της είναι διαθέσιμος σε διάφορα λειτουργικά συστήματα αλλά και για την ευκολία και απλότητα της σύνταξή της. Σε συνάρτηση με την γλώσσα προγραμματισμού λειτουργούν και οι σχετικές βιβλιοθήκες για την προσπέλαση των γεωχωρικών δεδομένων.

  Η βιβλιοθήκη gdal χρησιμοποιείται για την προσπέλαση ψηφιδωτών γεωχωρικών δεδομένων και η βιβλιοθήκη ogr για την προσπέλαση διανυσματικών δεδομένων. Το βοήθημα επικεντρώνεται στην ανάγνωση και εγγραφή διανυσματικών δεδομένων, την δημιουργία γεωμετριών και τον χειρισμό και μετατροπή προβολικών συστημάτων, το φιλτράρισμα και την παρουσίαση των λειτουργιών ανάλυσης που παρέχει η βιβλιοθήκη ogr. Για την παρακολούθηση των διαδικασιών του βοηθήματος θεωρείται απαραίτητη η γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού και η σύνταξη στην γλώσσα Python. Τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν εκτελούνται σε περιβάλλον Linux ωστόσο οι χρήστες Windows με την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού μπορούν με ευκολία να ακολουθήσουν.
  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Χαρτόγραμμα, ένας καινοτόμος τρόπος χαρτογράφησης

  earthΠοιός είπε ότι δεν θέλουμε παραμορφώσεις στους χάρτες; Πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να αποδόσει βέλτιστα την προβολή της σφαίρας στο επίπεδο με τις ελάχιστες δυνατές παραμορφώσεις. Πολλές φορές όμως ο συμβατικός τρόπος σκέψης μας στερεί την φαντασία για δημιουργικές καινοτομίες. Το χαρτόγραμμα είναι μια από αυτές τις καινοτομίες στην χαρτογράφηση. Σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Λεξικό της Ανθρώπινης Γεωγραφίας (Johnston et al., 2000, σελ. 59), χαρτόγραμμα είναι μια πολύ προσαρμοσμένη χαρτογραφική προβολή η οποία παραμορφώνει τον χώρο ή την απόσταση είτε για να προάγει την ευαναγνωσιμότητα είτε για να αποκαλύψει πρότυπα που δεν είναι εύκολα εμφανή σε ένα πιο παραδοσιακό βασικό χάρτη (http://gisc.gr/index.php/knolbase/40-spatialanalysis/154-cartograms). Ένα νέο πεδίο εξελίσσεται λοιπόν στο πεδίο της θεματικής χαρτογράφησης και οπτικοποίησης των κοινωνικών μεταβλητών. Η παραμόρφωση πλέον είναι αναγκαίο συστατικό του χάρτη ο οποίος άλλοτε συστέλλεται και άλλοτε διαστέλλεται με σκοπό να τονίσει τις έντονες χωρικές διακυμάνσεις και συγκεντρώσεις μιας μεταβλητής στον χώρο. Έτσι χωρικές ενότητες αποτυπώνονται σε αναλογία με το μέγεθος μιας μεταβλητής π.χ. δημογραφικά χαρακτηριστικά, εκλογικά αποτελέσματα, οικονομικά μεγέθη κτλ. Ο Waldo R. Tobler φαίνεται  ότι ήταν ένας από τους πρώτους χαρτογράφους που ξέφυγε από τον συμβατικό τρόπο χαρτογράφησης και μάλιστα από την δεκαετία του '60.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Hatt σε ΕΓΣΑ '87. Online μετατροπή συντεταγμένων

  Πολλά από τα χαρτογραφικά δεδομένα που διαθέτουμε στα πλαίσια της καθημερινής μας εργασίας είναι καταγγεγραμένα στο παλιό "ελληνικό" datum (ελλειψοειδές Bessel, προβολή Hatt). Δεδομένου ότι πλέον έχουμε μεταβεί στο νέο γεωδαιτικό συστήμα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 είναι αναγκαίο ένα εύχρηστο εργαλείο μετατροπής συντεταγμένων. Γι' αυτό τον σκοπό έχω δημιουργήσει δύο εργαλεία:

  1. Hatt to Greek Grid (EGSA '87), το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας του Arcgis και είναι γραμμένο σε Python. Ορίζετε ένα πλήθος σημείων Hatt καταγγεγραμένα σε αρχείο txt και σας επιστρέψει ένα αρχείο των ίδιων σημείων σε ΕΓΣΑ '87. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν το αποτέλεσμα θα σας επιστραφεί και σαν αρχείο shapefile (σημειακό και γραμμικό).

  2. Online εργαλειο μετατροπήs από Hatt σε ΕΓΣΑ '87. Το εργαλείο αυτό σας δίνει την δυνατότητα να μετατρέψετε Online το σημείο σας και να το προβάλλετε μάλιστα άμεσα είτε στο Google Maps είτε στο OpenStreetMap. Παράλληλα, μπορείτε να προβάλλετε το Φ.Χ. που επιλέγετε στο Google maps αλλά και να δείτε τους συντελεστές μετατροπής του σχετικού πολυωνύμου που χρησιμοποιείται για την μετατροπή.

 • Οι Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας-Χάρτης στο Google Maps

  kallikratisΠαρακάτω απεικονίζονται οι δήμοι της Ελλάδας σύμφωνα με το σχέδιο "Καλλικράτης".

  Κάνοντας κλίκ στο πολύγωνο ενός δήμου μπορείτε να δείτε το όνομά του.

  Πηγές δεδομένων:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα (Απογραφικά/Διοικητικά όρια), Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr/digital-cartographical-data [Πρόσβαση:09/02/2022]
 • Τάσεις Μεταβολής της Απασχόλησης στους Νομούς της Ελλάδας

  Περίληψη:

  apasxolisiΗ παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την περιφερειακή απασχόληση και την ανεργία, στην παρουσίαση κάποιων θεωριών σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και την μελέτη των χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια ενώ ύστερα ακολουθεί το ερευνητικό τμήμα με την εφαρμογή της ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής στους νομούς της Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει τα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης στους νομούς της Ελλάδας, να ερμηνεύσει τις μεταβολές της απασχόλησης και να διαγνώσει τα περιφερειακά προβλήματα και τους παράγοντες των περιφερειακών ανισοτήτων. Θέματα όπως η κλαδική διάρθρωση των νομών, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τα τοπικά τους προβλήματα και η σύνθεση του πληθυσμού εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ερμηνεύουν την μεταβολή της απασχόλησης. Τέλος, προτείνονται κάποια μέτρα για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων νομών, την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Τρέξτε το CoordGr σε Ubuntu

  coordgr_jpg

  Ένα από τα πλέον χρήσιμα προγράμματα για όσους ασχολούνται με την μετατροπή συντεταγμένων στον ελλαδικό χώρο είναι το CoordGr του Γιάννη Συγγρού. Το εν λόγω λογισμικό δεν θέλει συστάσεις μιας και είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της χρησιμότητας και μοναδικότητάς του. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

  Δυστυχώς το CoordGr είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελείται σε Windows. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να εκτελεστεί και σε linux με την βοήθεια του Wine.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα στην αρχαιολογία

  H χρήση των υπολογιστικών συστημάτων στην αρχαιολογία σηματοδότησε παράλληλα και την έλευση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Ιδιαίτερα για την αρχαιολογία, τα δεδομένα της οποίας είναι διάσπαρτα στον χώρο και τον χρόνο τα GIS αποτελούν ένα σύμμαχο στο πλευρό του αρχαιολόγου τόσο γιατί του παρέχει την δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων αυτών αλλά όσο και γιατί μπορεί, μέσω της πλήρης ενσωμάτωσης γεωφυσικών, χωροταξικών και αρχαιολογικών δεδομένων, να αποτελέσει ένα εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης και πρόβλεψης.
  Οι ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας για σύνθετα αναλυτικά μοντέλα και διαχείριση των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων δύναται να καλύφθουν σε ικανοποιmwητικό βαθμό από ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Πυλώνες της προσπάθειας αυτής αποτελούν λογισμικά ανοικτού κώδικα που το κάθε ένα επικεντρώνεται στην κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων και τα οποία σε ορισμένο βαθμό συνεργάζονται επιτυχώς με εμπορικά λογισμικά κλειστού κώδικα.
  Το MapWindow GIS, ελευθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από την ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκειμένου να υλοποιηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών δεδομένων. Οι δυνατότητες επεκτασιμότητας που προσφέρει συνέβαλαν στην δημιουργία εύχρηστων φορμών και εργαλείων με την βοήθεια της VB.NET ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός μέσου χρήστη. Η εφαρμογή που προέκυψε αποτελεί ένα λειτουργικό παράδειγμα του “παντρέματος” ανάμεσα σε ΕΛ/ΛΑΚ και λογισμικό εμπορικών-ιδιοκτησιακών αδειών χρήσης.
  Το GRASS GIS, το πλέον αξιόλογο ΕΛ/ΛΑΚ στον τομέα των GIS, χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης του έργου “Αρχαιολογικός-Ιστορικός Άτλας της Ελληνοαλβανικής μεθορίου”. Οι αναλυτικές του δυνατότητες και τα σύνθετα μοντέλα που μπορούν να εκτελεστούν στο GRASS GIS συνέβαλαν στην διεξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων για τις περιοχές εκμετάλλευσης των αρχαίων κέντρων-οικισμών της περιοχής έρευνας αλλά και των πιθανών διαδρομών μετακίνησης κατά την αρχαιότητα.
  Τέλος, με την βοήθεια των Open Source βιβλιοθηκών OSGEO, Mapwindow GIS συντάχθηκαν διάφορα σενάρια προγραμματισμού (scripts) και λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης. Οι μελλοντικές προτάσεις για την χρήση των OS GIS προβλέπουν την διαχείριση αρχαιολογικών δεδομένων και διάχυση πληροφοριών με πλατφορμες WebMapping που θα στηρίζονται στον Apache Web Server, στον Mapserver, το Geomoose και την php. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει και προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Δείτε την παρουσίαση στο συνέδριο του ΕΛ/ΛΑΚ

 • Record – documentation – preservation - promotion. Digital applications of the 33rd EPCA for the management of archaeological data.

  Riginos G., Archaeologist, Director of 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Drosou D., Archaeologist, 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Vlachopoulou R., Graphic Designer, 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Liakos L., Geographer

  Περίληψη

  Η ανάγκη προστασίας, καταρχήν, και εν συνεχεία ανάδειξης και προβολής των δεκάδων αρχαιολογικών χώρων και θέσεων στους δύο Νομούς Πρέβεζας και Άρτας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου καταγραφής και διαχείρισης των χωρικών και αρχαιολογικών δεδομένων. Έτσι αναπτύχθηκε μία εφαρμογή με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), η οποία περιέχει τα από παλιότερα γνωστά στοιχεία, ενώ ενημερώνεται συνεχώς με τα νεώτερα δεδομένα, που προκύπτουν από τις κάθε είδους ενέργειες της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.

  Παράλληλα, η εκτέλεση δύο ιδιαίτερα απαιτητικών έργων έκθεσης αρχαιοτήτων στα Μουσεία Άρτας και Νικόπολης, ενισχύθηκε από μία ψηφιακή βάση καταγραφής των συλλογών, η παρέχει ευρύ πεδίο δυνατοτήτων αναφορικά με την αρχαιολογική πληροφορία και τη διασύνδεσή της με ποικίλα μέσα (κάθε είδους αρχεία κειμένου, φωτογραφίες, κλπ.). 

  1. Introduction

  The management of cultural heritage has gone through many changes in the course of the last decades in Europe and Greece as well. Foundations, Institutes, Universities and Public Services have to deal with diverse and interconnecting trends for the management of heritage. The fast growth rate of modern society requires a corresponding stand on cultural issues. Furthermore, the constant improvement of technology and the development of various apparatus for the protection, documentation, custody and display of archaeological data necessitate a congruent attitude on behalf of those in charge of the cultural fund of each State. In this context, Archaeology is summoned to play a more active social role.

  The Greek Archaeological Service is more than 170 years old as it was founded with the Royal Decree of 1833 and the Archaeological Ephorate has always constituted its central core. As one of the oldest services of the Greek State it was guaranteed, from its early days, legislation, administrative structure and scientific ethic as well as periodical scientific publications. Excavation, conservation, restoration, recording and publication interlace with the fixed bureaucratic work that a public service processes, lacking seriously in personnel and infrastructure. Moreover, in the last few years, extensive public works as well as programmes co-funded by the European Union have multiplied both the bureaucratic work-load and the volume of archaeological discoveries.

  In this context, the Archaeological Service of the Ministry of Culture and more importantly its peripheral services, the Archaeological Ephorates, are called to become the administrators of a great and varied volume of archaeological material, deriving either from past decades and classified with traditional methods or from the recent large scale public works. Hence, the 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities faced various challenges, already from its operational outset. [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Χαρτογραφόντας τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου...

  H διαθεσιμότητα δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταξύ αυτών και γεωγραφικών, για τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου στο διαδίκτυο (http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) δίνει την δυνατότητα χαρτογράφησης αυτής της πληροφορίας με λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων. Με την βοήθεια της γλώσσας Το γεφύρι της Άρταςπρογραμματισμού Python και με δεδομένο ότι οι σχετικές ιστοσελίδες για τα γεφύρια δημιουργούνται δυναμικά μέσω της γλώσσας PHP και κατά συνέπεια διατηρούν μια κοινή δομή, είναι δυνατή η προσπέλαση τους και η απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών με την βιβλιοθήκη urllib2. Στην συνέχεια με την  χρήση της βιβλιοθήκης OSGeo μετατρέψαμε τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχείο shapefile όπου αποθηκεύτηκαν τα απαραίτητα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.