• Hatt σε ΕΓΣΑ '87. Online μετατροπή συντεταγμένων

  Πολλά από τα χαρτογραφικά δεδομένα που διαθέτουμε στα πλαίσια της καθημερινής μας εργασίας είναι καταγγεγραμένα στο παλιό "ελληνικό" datum (ελλειψοειδές Bessel, προβολή Hatt). Δεδομένου ότι πλέον έχουμε μεταβεί στο νέο γεωδαιτικό συστήμα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 είναι αναγκαίο ένα εύχρηστο εργαλείο μετατροπής συντεταγμένων. Γι' αυτό τον σκοπό έχω δημιουργήσει δύο εργαλεία:

  1. Hatt to Greek Grid (EGSA '87), το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας του Arcgis και είναι γραμμένο σε Python. Ορίζετε ένα πλήθος σημείων Hatt καταγγεγραμένα σε αρχείο txt και σας επιστρέψει ένα αρχείο των ίδιων σημείων σε ΕΓΣΑ '87. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν το αποτέλεσμα θα σας επιστραφεί και σαν αρχείο shapefile (σημειακό και γραμμικό).

  2. Online εργαλειο μετατροπήs από Hatt σε ΕΓΣΑ '87. Το εργαλείο αυτό σας δίνει την δυνατότητα να μετατρέψετε Online το σημείο σας και να το προβάλλετε μάλιστα άμεσα είτε στο Google Maps είτε στο OpenStreetMap. Παράλληλα, μπορείτε να προβάλλετε το Φ.Χ. που επιλέγετε στο Google maps αλλά και να δείτε τους συντελεστές μετατροπής του σχετικού πολυωνύμου που χρησιμοποιείται για την μετατροπή.

 • Τρέξτε το CoordGr σε Ubuntu

  coordgr_jpg

  Ένα από τα πλέον χρήσιμα προγράμματα για όσους ασχολούνται με την μετατροπή συντεταγμένων στον ελλαδικό χώρο είναι το CoordGr του Γιάννη Συγγρού. Το εν λόγω λογισμικό δεν θέλει συστάσεις μιας και είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της χρησιμότητας και μοναδικότητάς του. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

  Δυστυχώς το CoordGr είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελείται σε Windows. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να εκτελεστεί και σε linux με την βοήθεια του Wine.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα στην αρχαιολογία

  H χρήση των υπολογιστικών συστημάτων στην αρχαιολογία σηματοδότησε παράλληλα και την έλευση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Ιδιαίτερα για την αρχαιολογία, τα δεδομένα της οποίας είναι διάσπαρτα στον χώρο και τον χρόνο τα GIS αποτελούν ένα σύμμαχο στο πλευρό του αρχαιολόγου τόσο γιατί του παρέχει την δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης των δεδομένων αυτών αλλά όσο και γιατί μπορεί, μέσω της πλήρης ενσωμάτωσης γεωφυσικών, χωροταξικών και αρχαιολογικών δεδομένων, να αποτελέσει ένα εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης και πρόβλεψης.
  Οι ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας για σύνθετα αναλυτικά μοντέλα και διαχείριση των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων δύναται να καλύφθουν σε ικανοποιmwητικό βαθμό από ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Πυλώνες της προσπάθειας αυτής αποτελούν λογισμικά ανοικτού κώδικα που το κάθε ένα επικεντρώνεται στην κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων και τα οποία σε ορισμένο βαθμό συνεργάζονται επιτυχώς με εμπορικά λογισμικά κλειστού κώδικα.
  Το MapWindow GIS, ελευθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από την ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκειμένου να υλοποιηθεί μια εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών δεδομένων. Οι δυνατότητες επεκτασιμότητας που προσφέρει συνέβαλαν στην δημιουργία εύχρηστων φορμών και εργαλείων με την βοήθεια της VB.NET ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ενός μέσου χρήστη. Η εφαρμογή που προέκυψε αποτελεί ένα λειτουργικό παράδειγμα του “παντρέματος” ανάμεσα σε ΕΛ/ΛΑΚ και λογισμικό εμπορικών-ιδιοκτησιακών αδειών χρήσης.
  Το GRASS GIS, το πλέον αξιόλογο ΕΛ/ΛΑΚ στον τομέα των GIS, χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης του έργου “Αρχαιολογικός-Ιστορικός Άτλας της Ελληνοαλβανικής μεθορίου”. Οι αναλυτικές του δυνατότητες και τα σύνθετα μοντέλα που μπορούν να εκτελεστούν στο GRASS GIS συνέβαλαν στην διεξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων για τις περιοχές εκμετάλλευσης των αρχαίων κέντρων-οικισμών της περιοχής έρευνας αλλά και των πιθανών διαδρομών μετακίνησης κατά την αρχαιότητα.
  Τέλος, με την βοήθεια των Open Source βιβλιοθηκών OSGEO, Mapwindow GIS συντάχθηκαν διάφορα σενάρια προγραμματισμού (scripts) και λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης. Οι μελλοντικές προτάσεις για την χρήση των OS GIS προβλέπουν την διαχείριση αρχαιολογικών δεδομένων και διάχυση πληροφοριών με πλατφορμες WebMapping που θα στηρίζονται στον Apache Web Server, στον Mapserver, το Geomoose και την php. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει και προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Δείτε την παρουσίαση στο συνέδριο του ΕΛ/ΛΑΚ

 • Record – documentation – preservation - promotion. Digital applications of the 33rd EPCA for the management of archaeological data.

  Riginos G., Archaeologist, Director of 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Drosou D., Archaeologist, 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Vlachopoulou R., Graphic Designer, 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
  Liakos L., Geographer

  Περίληψη

  Η ανάγκη προστασίας, καταρχήν, και εν συνεχεία ανάδειξης και προβολής των δεκάδων αρχαιολογικών χώρων και θέσεων στους δύο Νομούς Πρέβεζας και Άρτας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου καταγραφής και διαχείρισης των χωρικών και αρχαιολογικών δεδομένων. Έτσι αναπτύχθηκε μία εφαρμογή με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), η οποία περιέχει τα από παλιότερα γνωστά στοιχεία, ενώ ενημερώνεται συνεχώς με τα νεώτερα δεδομένα, που προκύπτουν από τις κάθε είδους ενέργειες της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.

  Παράλληλα, η εκτέλεση δύο ιδιαίτερα απαιτητικών έργων έκθεσης αρχαιοτήτων στα Μουσεία Άρτας και Νικόπολης, ενισχύθηκε από μία ψηφιακή βάση καταγραφής των συλλογών, η παρέχει ευρύ πεδίο δυνατοτήτων αναφορικά με την αρχαιολογική πληροφορία και τη διασύνδεσή της με ποικίλα μέσα (κάθε είδους αρχεία κειμένου, φωτογραφίες, κλπ.). 

  1. Introduction

  The management of cultural heritage has gone through many changes in the course of the last decades in Europe and Greece as well. Foundations, Institutes, Universities and Public Services have to deal with diverse and interconnecting trends for the management of heritage. The fast growth rate of modern society requires a corresponding stand on cultural issues. Furthermore, the constant improvement of technology and the development of various apparatus for the protection, documentation, custody and display of archaeological data necessitate a congruent attitude on behalf of those in charge of the cultural fund of each State. In this context, Archaeology is summoned to play a more active social role.

  The Greek Archaeological Service is more than 170 years old as it was founded with the Royal Decree of 1833 and the Archaeological Ephorate has always constituted its central core. As one of the oldest services of the Greek State it was guaranteed, from its early days, legislation, administrative structure and scientific ethic as well as periodical scientific publications. Excavation, conservation, restoration, recording and publication interlace with the fixed bureaucratic work that a public service processes, lacking seriously in personnel and infrastructure. Moreover, in the last few years, extensive public works as well as programmes co-funded by the European Union have multiplied both the bureaucratic work-load and the volume of archaeological discoveries.

  In this context, the Archaeological Service of the Ministry of Culture and more importantly its peripheral services, the Archaeological Ephorates, are called to become the administrators of a great and varied volume of archaeological material, deriving either from past decades and classified with traditional methods or from the recent large scale public works. Hence, the 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities faced various challenges, already from its operational outset. [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Χαρτογραφόντας τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου...

  H διαθεσιμότητα δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταξύ αυτών και γεωγραφικών, για τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου στο διαδίκτυο (http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) δίνει την δυνατότητα χαρτογράφησης αυτής της πληροφορίας με λογισμικό ανοικτού κώδικα αλλά και τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων. Με την βοήθεια της γλώσσας Το γεφύρι της Άρταςπρογραμματισμού Python και με δεδομένο ότι οι σχετικές ιστοσελίδες για τα γεφύρια δημιουργούνται δυναμικά μέσω της γλώσσας PHP και κατά συνέπεια διατηρούν μια κοινή δομή, είναι δυνατή η προσπέλαση τους και η απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών με την βιβλιοθήκη urllib2. Στην συνέχεια με την  χρήση της βιβλιοθήκης OSGeo μετατρέψαμε τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχείο shapefile όπου αποθηκεύτηκαν τα απαραίτητα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • NMEA183toshp.py - Μετατροπή αρχείου ΝΜΕΑ183 σε shapefile

  nmea

  Tο εργαλείο NMEA183toshp.py έχει σαν σκοπό την μετατροπή καταγεγραμμένων συντεταγμένων από το πρότυπο ΝΜΕΑ183 σε αρχείο shapefile.

  Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να εξάγει το αρχειο σε μορφή shapefile επιλέγοντας τον τύπο της γεωμετρίας (γραμμική ή σημειακή) καθώς και το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς (WGS84 ή ΕΓΣΑ'87).

  Το παρόν εργαλείο αποτελεί παραμετροποίηση και επέκταση από το arcgis script gps2shp του Δημήτρη Σταθάκη.

  Είναι γραμμένο με την γλώσσα Python και το γραφικό του περιβάλλον στηρίζεται στην πλατφόρμα pyQt4. Η περαιτέρω επεξεργασία για την μετατροπή των δεδομένων σε shapefile βασίζεται στην βιβλιοθήκη osgeo για την python. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu 9.04

  [Διαβάστε περισσότερα...]

 • Προσδιορισμός της περιοχής εκμετάλλευσης και των διαδρομών μετακίνησης των αρχαίων οικισμών της Θεσπρωτίας και της Νότιας Αλβανίας χρησιμοποιώντας την ανάλυση επιφανείας κόστους και το μοντέλο Xtent

  ΠερίληψηH περιοχή μελέτης αφορά τους αρχαίους οικισμούς της Θεσπρωτίας και τμήματος της Νότιας Αλβανίας. Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της περιοχής δραστηριοποίησης και εκμετάλλευσης πόρων (territory) των ανωτέρω οικισμών, ο εντοπισμός πιθανών διαδρομών και η προσπάθεια ερμηνείας των στοιχείων που προκύπτουν από την εν λόγω μεθοδολογία σε συνδυασμό με τους ιστορικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες της εποχής.

  cummulative_cos_rwalk_eleaΤο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την διεκπεραίωση της έρευνας είναι το GRASS 6.3.0 καθώς προσφέρει τα απαραίτητα παραμετροποιήσιμα εργαλεία.
  Ένας πρώτος προσδιορισμός των περιοχών δράσης των οικισμών έγινε με την εφαρμογή των πολυγώνων Thiessen με τα οποία ωστόσο σαν μοναδικό κριτήριο λαμβάνεται η απόσταση. Σε αντιδιαστολή με το μοντέλο Thiessen, το μοντέλο Xtent χρησιμοποιεί επιπλέον και, κριτήρια που σχετίζονται με την “βαρύτητα” του οικισμού στον χώρο όπως ο πληθυσμός, η σημασία του σαν θρησκευτικό κέντρο, η εμπορική του δύναμη κτλ.
  Από την άλλη, η μετακίνηση στον χώρο δεν είναι γραμμική σε σχέση με την απόσταση αλλά ένας συνδυασμός της απόστασης, του χρόνου και της ενέργειας που απαιτείται να κινηθούμε σε αυτόν. Η επιφάνεια κόστους (cost surface), η πιο σωστά η σωρευτική επιφάνεια κόστους (accumulated cost surface), μοντελοποιεί το συνολικό κόστος που απαιτείται για την μετακίνηση από ένα αρχικό σημείο εκκίνησης σε έναν ή περισσότερους προορισμούς. Στα GIS η επιφάνεια κόστους αποδίδεται σαν αρχείο raster, όπου το κάθε κελί περιλαμβάνει το ενεργειακό κόστος μετακίνησης σε αυτό.
  Η επιφάνεια κόστους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό διαδρομών ελαχίστου κόστους και κατά συνέπεια να προβλέψει πιθανές διαδρομές κατά την αρχαιότητα. Τέλος, και για την ερμηνεία της θέσης εγκατάστασης των οικισμών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση οπτικού πανοράματος (viewshed analysis) μέσω του εργαλείου r.cva για να αποκαλύψει την περιοχή οπτικού ελέγχου συγκεκριμένων οικισμών και την μεταξύ τους οπτική επαφή.
  Η ανωτέρω μεθοδολογία σαφώς και στηρίζεται σε μαθηματικά μοντέλα γι' αυτό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία, αποδοχή των περιορισμών της και των σύνθετων ιστορικών συγκυριών που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στον χώρο.

  ΛΙΑΚΟΣ Λεωνίδας, Γεωγράφος,

  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Στεφανος, Αρχαιολόγος,

  ΛΒ’ ΕΠΚΑ Θεσπρωτίας

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.