• Οι Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας-Χάρτης στο Google Maps

  kallikratisΠαρακάτω απεικονίζονται οι δήμοι της Ελλάδας σύμφωνα με το σχέδιο "Καλλικράτης".

  Κάνοντας κλίκ στο πολύγωνο ενός δήμου μπορείτε να δείτε το όνομά του.

  Πηγές δεδομένων:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ψηφιακά Χαρτογραφικά Υπόβαθρα (Απογραφικά/Διοικητικά όρια), Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr/digital-cartographical-data [Πρόσβαση:09/02/2022]
 • Τάσεις Μεταβολής της Απασχόλησης στους Νομούς της Ελλάδας

  Περίληψη:

  apasxolisiΗ παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την περιφερειακή απασχόληση και την ανεργία, στην παρουσίαση κάποιων θεωριών σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και την μελέτη των χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια ενώ ύστερα ακολουθεί το ερευνητικό τμήμα με την εφαρμογή της ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής στους νομούς της Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει τα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης στους νομούς της Ελλάδας, να ερμηνεύσει τις μεταβολές της απασχόλησης και να διαγνώσει τα περιφερειακά προβλήματα και τους παράγοντες των περιφερειακών ανισοτήτων. Θέματα όπως η κλαδική διάρθρωση των νομών, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τα τοπικά τους προβλήματα και η σύνθεση του πληθυσμού εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ερμηνεύουν την μεταβολή της απασχόλησης. Τέλος, προτείνονται κάποια μέτρα για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων νομών, την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης.

  [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.