• Τρέξτε το CoordGr σε Ubuntu

    coordgr_jpg

    Ένα από τα πλέον χρήσιμα προγράμματα για όσους ασχολούνται με την μετατροπή συντεταγμένων στον ελλαδικό χώρο είναι το CoordGr του Γιάννη Συγγρού. Το εν λόγω λογισμικό δεν θέλει συστάσεις μιας και είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της χρησιμότητας και μοναδικότητάς του. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

    Δυστυχώς το CoordGr είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτελείται σε Windows. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να εκτελεστεί και σε linux με την βοήθεια του Wine.

    [Διαβάστε περισσότερα...]

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.