Τρισδιάστατα μοντέλα για εκτύπωση βουνών της Ελλάδας

Στα πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα για βουνά της Ελλάδας, κατάλληλα για εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή.
Η ομάδα έργου αποτελείται από τους Δημήτρη Σταθάκη, Λεωνίδα Λιάκο, Ιωάννη Φαρασλή και Χρίστο Λυοτύρη.
Τα συγκεκριμένα βουνά που μοντελοποιήθηκαν είναι ο Υμηττός, το Πήλιο και η Σαμοθράκη (όλο το νησί). Τα ψηφιακά μοντέλα που αναπαράχθηκαν διατίθενται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Μοντέλο για 3d εκτύπωση για το Πήλιο

Μοντέλο για 3d εκτύπωση για το Πήλιο


Η διαδικασία αναλυτικά για κάθε βουνό περιλαμβάνει:

 • απόκτηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους από ανοικτά δεδομένα (ASTER GDEM V.2 με χωρική ανάλυση περίπου 30μ.)
 • δημιουργία μωσαϊκού από τα επιμέρους φύλλα (tiles).
 • αποκοπή στην γεωγραφική έκταση του κάθε βουνού.
 • προβολή των δεδομένων στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87.
 • την επιλογή του απαιτούμενου βαθμού υπερβολής (z factor) ώστε να βελτιστοποιηθεί το οπτικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης.
 • μετάφραση των δεδομένων σε φορματ κατάλληλο για 3D printer.
 • εκτύπωση σε 3D printer εντός κύβου με διάσταση 20x20x20cm.

Για την ολοκλήρωση του έργου χρησιμοποιήθηκε ΕΛ/ΛΑΚ.
Πιο συγκεκριμένα τα λογισμικά:

 • gdal_merge,για την δημιουργία μωσαϊκού των επιμέρους πλακιδίων του ψηφιακού μοντέλου εδάφους.
 • gdalwarp, για την επαναπροβολή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους από το WGS'84 στο ΕΓΣΑ'87.
 • gdal_translate, για την αποκοπή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους στα όρια των ορεινών όγκων.
 • Kosmo GIS Desktop με το πρόσθετο DEMto3D, για την μετατροπή των αρχείων ψηφιακού μοντέλου εδάφους (μορφότυπο geotiff) σε μορφότυπο κατάλληλο για τρισδιάστατη εκτύπωση (stl).
 • Meshlab, για την απλοποίηση των αρχείων stl.
 • Blender, για την προσθήκη ανάγλυφου αποτυπώματος με τον τίτλο της περιοχής και τον κατάλληλο ορισμό της κλίμακας.

Η διαδικασία και τα σχετικά αρχεία για 3d εκτύπωση είναι διαθέσιμα στο σχετικό αποθετήριο στο github:
https://github.com/ellak-monades-aristeias/greekmnts3d

Εκτυπωμένο μοντέλο τμήματος του Πηλίου

Εκτυπωμένο μοντέλο τμήματος του Πηλίου

Leave a Reply

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
This work by Leonidas Liakos is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.